Kino TuriecKino FajnDom kultúry PúchovKino Domu kultúryKino MierKino Spoločenský domKino MladosťKINOKLUB Film EuropeKino AkademikKino HronKino MladosťKino FajnKino DiamantKino ApolloKino PoľanaKino MostárKino Golden Apple CinemaKino AkropolaDom umenia Piešťany

Slovenský ochranný zväz autorský
Združenie prevádzkovateľov kín

SOZA je neziskové občianske združenie autorov a vydavateľov hudobných diel podľa zák. č. 83/1990 Zb.. Toto združenie predstavuje záujmovú samosprávu, ktorou si nositelia majetkových práv cestou zvolených orgánov spravujú majetkové záujmy spoločenstva ako celku. V súlade s oprávnením MK SR spravuje na území Slovenska majetkové autorské práva k hudbe z celého sveta a vykonáva kolektívnu správu práv podľa Autorského zákona.

Viac informácií
http://www.soza.sk

Kontaktujte nás

ZPK
Golden Apple Cinema
Kamenné Pole 4449/3
031 01 Liptovský Mikuláš

tel. +421 948 207 430
mail: zppk@centrum.sk

Sme na Facebooku