Kino Mier Dom kultúry Púchov Kino Mladosť Kino Hron Kino Mladosť Kino Spoločenský dom Kino Diamant Kino Turiec Kino Fajn Kino Domu kultúry Kino Poľana Dom umenia Piešťany Kino Fajn Kino Apollo Kino Akropola Kino Golden Apple Cinema Kino Mostár Kino Akademik KINOKLUB Film Europe

Slovenský ochranný zväz autorský
Združenie prevádzkovateľov kín

SOZA je neziskové občianske združenie autorov a vydavateľov hudobných diel podľa zák. č. 83/1990 Zb.. Toto združenie predstavuje záujmovú samosprávu, ktorou si nositelia majetkových práv cestou zvolených orgánov spravujú majetkové záujmy spoločenstva ako celku. V súlade s oprávnením MK SR spravuje na území Slovenska majetkové autorské práva k hudbe z celého sveta a vykonáva kolektívnu správu práv podľa Autorského zákona.

Viac informácií
http://www.soza.sk

Kontaktujte nás

ZPK
Golden Apple Cinema
Kamenné Pole 4449/3
031 01 Liptovský Mikuláš

tel. +421 948 207 430
mail: zppk@centrum.sk

Sme na Facebooku