Kino Turiec Kino Domu kultúry Dom kultúry Púchov Kino Fajn Kino Diamant Kino Fajn Kino Golden Apple Cinema Kino Apollo Kino Mier KINOKLUB Film Europe Kino Poľana Kino Spoločenský dom Kino Mostár Kino Mladosť Kino Mladosť Kino Akademik Kino Akropola Dom umenia Piešťany Kino Hron

Slovenský ochranný zväz autorský
Združenie prevádzkovateľov kín

SOZA je neziskové občianske združenie autorov a vydavateľov hudobných diel podľa zák. č. 83/1990 Zb.. Toto združenie predstavuje záujmovú samosprávu, ktorou si nositelia majetkových práv cestou zvolených orgánov spravujú majetkové záujmy spoločenstva ako celku. V súlade s oprávnením MK SR spravuje na území Slovenska majetkové autorské práva k hudbe z celého sveta a vykonáva kolektívnu správu práv podľa Autorského zákona.

Viac informácií
http://www.soza.sk

Kontaktujte nás

ZPK
Golden Apple Cinema
Kamenné Pole 4449/3
031 01 Liptovský Mikuláš

tel. +421 948 207 430
mail: zppk@centrum.sk

Sme na Facebooku