Kino AkropolaKino FajnDom kultúry PúchovKINOKLUB Film EuropeKino MladosťKino MladosťKino HronKino AkademikKino Golden Apple CinemaKino MostárKino DiamantKino ApolloKino Spoločenský domKino MierKino FajnKino Domu kultúryKino TuriecDom umenia PiešťanyKino Poľana

Nový impulz pre slovenské kiná
Združenie prevádzkovateľov kín

Na Slovensku bolo v roku 1991 založené Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín (ZPPK). Toto združenie evidovalo kiná, ich návštevnosti, zabezpečovalo kontakty na technický servis, školilo premietačov, dohadovalo všeobecné technické podmienky prevádzky kín, či slúžilo v komunikácii s filmovými distribútormi. Prvou predsedníčkou združenia bola zvolená Mária Pichnarčíková a sídlom združenia sa stalo kino Úsmev v Košiciach.

Kiná na Slovensku prechádzajú v posledných rokoch ťažkým obdobím, ktoré znamenalo pre mnohé až zánik. Situácia v kinách na Slovensku sa radikálne zmenila. Pribudli nové viacsálové kiná a viaceré jednosálové kiná skončili svoju dlhoročnú prevádzku. Pokles návštevnosti filmových predstavení sprevádzalo aj ukončenie výroby 35mm filmových kópii. Stúpajúce náklady na prevádzku kina definitívne zavŕšila digitalizácia s novou digitálnou premietacou technikou. V posledných rokoch sme tak boli svedkami zániku prevádzky najmä jednosálových kín na celom Slovensku. Jedným z kín, ktoré pred rokom ukončilo svoju prevádzku, bolo aj Kino Úsmev v Košiciach. Združenie slovenských kín tak postupne začalo upúšťať od svojich aktivít a možno skonštatovať, že prudkou zmenou doby a pomerov v audiovízii, už toto združenie nestíhalo držať krok nového vývoja.

Nešťastím v kinárskej situácii na Slovensku bol posledné roky aj fakt, že každé kino sa samostatne trápilo so svojimi problémami. Každý prevádzkovateľ viedol kino v iných podmienkach, bez možnosti komunikácie či podpory alebo opory v nejakej svojej stavovskej organizácii. Vznikla tak akútna potreba spojiť opäť slovenské kiná, aby sa mohli spoločne pokúsiť o akýsi reštart združenia a zefektívnenie svojej činnosti.

Vďaka aktivite niektorých vedúcich kín sa podarilo 4. februára 2014 usporiadať v Banskej Bystrici celoslovenské stretnutie prevádzkovateľov kín, ktorí boli doposiaľ stále členmi ZPPK s cieľom obnoviť činnosť tohto združenia. Po viacerých rokoch sa tak podarilo zorganizovať prvé valné zhromaždenie združenia prevádzkovateľov kín, na ktorom sa prepracovali a odsúhlasili nové stanovy tohto občianskeho združenia. Zo 65 registrovaných prevádzkovateľov kín sa na valnom zhromaždení zúčastnilo 42. Ďalšie valné zhromaždenia združenia sa vždy konali každý rok v Liptovskom Jáne, na tom poslednom piatom 18. apríla 2018 sa skončilo funkčné obdobie starého a zvolilo sa nové predsedníctvo. Z 92 zaregistrovaných členov združenia sa voľby zúčastnilo 60 prevádzkovateľov, ktorí si do predsedníctva zvolilo týchto zástupcov: predseda – Jozef Valachovič (kino Fontána Piešťany), podpredsedníčka – Magdaléna Sokolová (viacsálové kino GAC Liptovský Mikuláš), členovia: Peter Dubecký (kino Lumière Bratislava), Peter Ducár (kino Strojár Martin), Michal Drobný (viacsálové kiná Cinemax, s.r.o. a Cinemax a.s.), Ľubomír Beňo (kino Partizánske) a Ľudovít Gazda (kino Mladosť Vranov nad Topľou).

Podľa nových stanov toto združenie bude najmä chrániť záujmy prevádzkovateľov kín na Slovensku, ale aj sprostredkuje komunikáciu s filmovými distribučnými spoločnosťami, audiovizuálnym fondom, ministerstvom kultúry, autorskými zväzmi, či ďalšími, nielen slovenskými subjektmi, pôsobiacimi v audiovízií. Obnovou združenia kín spoločne tak očakávame stabilizáciu v oblasti sprostredkovania filmovej kultúry, zachovanie kontinuity prevádzky kín a veríme, že aj ich postupný rozvoj. Obnova činnosti združenia tak môže byť výrazným novým impulzom pre slovenské kiná.

Kontaktujte nás

ZPK
Golden Apple Cinema
Kamenné Pole 4449/3
031 01 Liptovský Mikuláš

tel. +421 948 207 430
mail: zppk@centrum.sk

Sme na Facebooku