Audiovizuálny fond

Po takmer dvadsiatich rokoch od zániku štátneho monopolu v oblasti filmu 1. januára 2009 účinnosť zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde v znení neskorších predpisov. Vznikla tak nová verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu. Fond nahradil grantový program Ministerstva kultúry a výrazne rozšíri možnosti aj zdroje podpory.

Viac informácií
http://www.avf.sk

Scroll Up