Nový impulz pre slovenské kiná

Na Slovensku bolo v roku 1991 založené Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín (ZPPK). Toto združenie evidovalo kiná, ich návštevnosti, zabezpečovalo kontakty na technický servis, školilo premietačov, dohadovalo všeobecné technické podmienky prevádzky kín, či slúžilo v komunikácii s filmovými distribútormi. Prvou predsedníčkou združenia bola zvolená Mária Pichnarčíková a sídlom združenia sa stalo kino Úsmev v Košiciach.

Kiná na Slovensku prechádzajú v posledných rokoch ťažkým obdobím, ktoré znamenalo pre mnohé až zánik. Situácia v kinách na Slovensku sa radikálne zmenila. Pribudli nové viacsálové kiná a viaceré jednosálové kiná skončili svoju dlhoročnú prevádzku. Pokles návštevnosti filmových predstavení sprevádzalo aj ukončenie výroby 35mm filmových kópii. Stúpajúce náklady na prevádzku kina definitívne zavŕšila digitalizácia s novou digitálnou premietacou technikou. V posledných rokoch sme tak boli svedkami zániku prevádzky najmä jednosálových kín na celom Slovensku. Jedným z kín, ktoré pred rokom ukončilo svoju prevádzku, bolo aj Kino Úsmev v Košiciach. Združenie slovenských kín tak postupne začalo upúšťať od svojich aktivít a možno skonštatovať, že prudkou zmenou doby a pomerov v audiovízii, už toto združenie nestíhalo držať krok nového vývoja.

Nešťastím v kinárskej situácii na Slovensku bol posledné roky aj fakt, že každé kino sa samostatne trápilo so svojimi problémami. Každý prevádzkovateľ viedol kino v iných podmienkach, bez možnosti komunikácie či podpory alebo opory v nejakej svojej stavovskej organizácii. Vznikla tak akútna potreba spojiť opäť slovenské kiná, aby sa mohli spoločne pokúsiť o akýsi reštart združenia a zefektívnenie svojej činnosti.

Vďaka aktivite niektorých vedúcich kín sa podarilo 4. februára 2014 usporiadať v Banskej Bystrici celoslovenské stretnutie prevádzkovateľov kín, ktorí boli doposiaľ stále členmi ZPPK s cieľom obnoviť činnosť tohto združenia. Po viacerých rokoch sa tak podarilo zorganizovať prvé valné zhromaždenie združenia prevádzkovateľov kín, na ktorom sa prepracovali a odsúhlasili nové stanovy tohto občianskeho združenia. Zo 65 registrovaných prevádzkovateľov kín sa na valnom zhromaždení zúčastnilo 42. Ďalšie valné zhromaždenia združenia sa vždy konali každý rok v Liptovskom Jáne, na tom poslednom piatom 18. apríla 2018 sa skončilo funkčné obdobie starého a zvolilo sa nové predsedníctvo. Z 92 zaregistrovaných členov združenia sa voľby zúčastnilo 60 prevádzkovateľov, ktorí si do predsedníctva zvolilo týchto zástupcov: predseda – Jozef Valachovič (kino Fontána Piešťany), podpredseda – Libor Ondrejčík (kino Mier Nové Zámky), Magdaléna Sokolová (viacsálové kino GAC Liptovský Mikuláš), členovia: Peter Dubecký (kino Lumière Bratislava), Michal Drobný (viacsálové kiná Cinemax, s.r.o. a Cinemax a.s.), Ľubomír Beňo (kino Partizánske) a Ľudovít Gazda (kino Mladosť Vranov nad Topľou).

Podľa nových stanov toto združenie bude najmä chrániť záujmy prevádzkovateľov kín na Slovensku, ale aj sprostredkuje komunikáciu s filmovými distribučnými spoločnosťami, audiovizuálnym fondom, ministerstvom kultúry, autorskými zväzmi, či ďalšími, nielen slovenskými subjektmi, pôsobiacimi v audiovízií. Obnovou združenia kín spoločne tak očakávame stabilizáciu v oblasti sprostredkovania filmovej kultúry, zachovanie kontinuity prevádzky kín a veríme, že aj ich postupný rozvoj. Obnova činnosti združenia tak môže byť výrazným novým impulzom pre slovenské kiná.

Scroll Up