Odkazy na dôležité inštitúcie

Slovenský ochranný zväz autorský
http://www.soza.sk

Audiovizuálny fond
http://www.avf.sk

Ministerstvo kultúry
www.mksr.sk

Scroll Up