Predsedníctvo ZPK

Predseda:
Jozef Valachovič – kino Fontána Piešťany

Podpredseda:
Magdaléna Sokolová – multikino Golden Apple Cinema Liptovský Mikuláš

Členovia:
Ľudovít Gazda,-kino Mladosť Vranov nad Topľou
Ľubomír Beňo – Panoramatické kino Partizánske
Mgr.art Peter Dubecký – kino Lumiére Bratislava
Ing. Michal Drobný – Cinemax – sieť viacsálovýcjh kín
Mgr. Libor Ondrejčík – kino Mier Nové Zámky

Revízna komisia

Predseda:
Dušan Lukáč – Mlyny Cinemas Nitra

Členovia:
Zuzana Bakošová – Kultúra Ružomberok
Anna Koťuhová – Mier Spišská Nová Ves

Tajomník ZPK:
Nataša Simonková – Golden Apple Cinema Liptovský Mikuláš

Scroll Up