20 máj 2021

Zmena termínu vyúčtovania k výzve 9/2020

Rada Audiovizuálneho fondu na svojom májovom rokovaní okrem iného zaujala kladné stanovisko k návrhu Združenia prevádzkovateľov kín na Slovensku (ZPK) na zmenu termínu vyúčtovania dotácií, ktoré fond poskytol v mimoriadnej výzve 9/2020. Vzhľadom na to, že kiná boli v priebehu roka 2020 opakovane zavreté kvôli opatreniam voči pandémii COVID-19 a tento núdzový stav trvá až do mája tohto roka, ZPK požiadalo v mene svojich členov fond o posun termínu vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov.

Pôvodný termín na predloženie vyúčtovania mimoriadnej dotácie fond určil všetkým prijímateľom rovnako na 31.7.2021. Rada Audiovizuálneho fondu prerokovala návrh ZPK a vzhľadom na to, že kiná až doteraz podľa príslušného nariadenia ÚVZ SR objektívne nemohli prevádzkovať svoju činnosť, vyjadrila rada svoj súhlas so zmenou pôvodného termínu vyúčtovania vo výzve 9/2020 na nový termín 31.12.2021.

Celé znenie tu.

Scroll Up